Arkitekt

Arkitektarbejde

Forskellige skitseforslag

Skitseforslag

Et skitseforslag er tegninger og billeder, som viser jeres projekt (tilbygning, ombygning eller nyt hus), så I kan tage stilling til, om det er den helt rigtige løsning. Det indeholder også et skøn over projektets økonomi.

Det tager udgangspunkt i jeres ønsker og behov, men jeg bidrager meget gerne med nye ideer og løsninger.

Samtidig tager det højde for bygningsreglementets krav om bebyggelsesprocent, afstand til skel og forhold i lokalplaner eller eventuelle servitutter.

Skønnet over projektets økonomi er mit bedste skøn baseret på kvadratmeterpriser, før mange beslutninger, der påvirker projektets økonomi, endnu er truffet.


Fremgangsmåde:

 • Vi holder et opstartsmøde hjemme hos jer. Sammen gennemgår vi jeres byggeprojekt, hvilke behov og drømme, det skal opfylde, og jeg kommer med en vurdering af, om og hvordan de kan realiseres. Desuden skal vi tage stilling til, hvilke materialer, der skal anvendes i byggeriet. Mødet vil typisk vare ca. 2 timer.
 • På basis af mødet udarbejder jeg en 3D model. Ud fra denne model leverer jeg de tegninger, jeg mener er nødvendige for at illustrere forslaget + en overordnet beskrivelse.
 • Forslaget gennemgås og eventuelle rettelser aftales løbende i projektet. I vil få udkastene tilsendt pr. e-mail i PDF-format, så I har mulighed for at kritisere og komme med idéer undervejs.


Pris for skitseforslag:

Opstartsmøde :     1095,00 kr. incl. 30 km kørsel fra Viborg

Timepris                  550,00 kr.    Evt. kørepenge    4,00 kr./km.

Typisk tager et skitseprojekt til en tilbygning på et parcelhus omkring 15-25 arbejdstimer.

Den samlede pris afhænger selvfølgelig meget af opgavens størrelse, og hvor mange forskellige løsninger, I ønsker.

Priserne er incl. moms.

Mere om skitseforslag

Et typisk skitseforslag kunne indeholde:

 • Grundplan af projektet, som viser rumstørrelser og overordnede mål. Målestok  1:100.
 • Tværsnit igennem huset for at vise højder mm.. Målestok  1:100.
 • Situationsplan, dvs. en tegning der viser husets placering på grunden. Målestok  1:200.
 • Facadetegninger af huset/tilbygningen set udefra. Målestok  1:100.
 • 3D billeder af projektet fra forskellige vinkler.


Tegninger til ansøgning om byggetilladelse


Efter at I har fået klarlagt, hvordan jeres byggeprojekt skal se ud, får I behov for mere detaljerede tegninger til brug for ansøgning om byggetilladelse og efter dette naturligvis til at bygge efter.

På grundlag af skitseforslaget laver jeg tegninger til ansøgning om byggetilladelse.


Indhold:

 1. Grundplan 1:100
 2. Fundament- og kloakplan 1:100
 3. Situationsplan 1:400
 4. Facadetegninger 1:100
 5. Snittegning  1:50
 6. Overordnet materialebeskrivelse
 7. Hjælp til oprettelse af byggesag på bygogmiljoe.dk (Digitalt selvbetjeningssystem)


Evt. nødvendig varmetabsrammeberegning* ( typisk ved tilbygninger) koster 2500,00 kr + moms.

Evt. nødvendig energirammeberegning (typisk ved nye huse) tilkøbes hos en ekstern ingeniør. (Tilbud kan skaffes på grundlag et skitseforslag)

Evt. nødvendige statiske beregninger tilkøbes enten hos materialeleverandører, de udførende håndværkere eller hos en ekstern ingeniør. (Tilbud kan skaffes på grundlag et skitseforslag)


* Varmetabsrammeberegning er nødvendig ved tilbygninger med vinduesareal på mere end 22% af etagearealet, eller hvor enkelte bygningsdele ikke kan overholde U-værdi kravene.


Pris for tegninger til ansøgning om byggetilladelse:

Timepris                  550,00 kr.    Evt. kørepenge    4,00 kr./km.

Typisk tager et tegningssæt til en tilbygning på et parcelhus omkring 20-30 arbejdstimer..

Den samlede pris afhænger meget af opgavens størrelse og aftales i hvert enkelt tilfælde.

Priserne er incl. moms.

Send en uforpligtende forespørgsel.

 
 
 
 

Sigaard Tømrer- og Snedkerfirma ApS / Skovbrynet 27 / 8800 Viborg

CVR-nr. DK37925454 / Tlf. 2343 5759 / Web: www.esigaard.dk /

mail: drift@esigaard.dk

Opdateret: 31-03-2020